Digital
Transformation
Office.
DIGITALISEER. SNELLER. SUPERNØVA. Het netwerk van
digitale strategen en
gespecialiseerde agencies.
sliderspnva

Digitaliseer. Sneller.

Wij plannen de digitale transformatie van marktleiders en coördineren de projecten inside out.
In tegenstelling tot agentschappen bouwen en versterken wij het in-house team.

Digitale Strategie

Digitale Strategie

Zie wat concurrenten niet zien. Wij geven inzicht in de mogelijkheden en de uitvoerbaarheid. We vertalen de visie naar plannen, teams en budgetten.

Project Management

Project Management

We maken het verschil door aanwezigheid, focus en heldere verwachtingen naar personeel en externen. We bewaken de kwaliteit, de budgetten en de deadlines.

Snelle Prototypes

Snelle Prototypes

Vermijd dure, lange transformaties waar ROI uitblijft. Korte iteraties geven vorm aan de juiste strategie vanwaaruit we onze koers scherpstellen en schalen.

Legal & GDPR

Legal & GDPR

Respecteer de wet en de principes van GDPR, maar loop niet vast op wetteksten. In samenspraak met Legal komen wij tot een helder beleid.

Technology & IT

Technology & IT

We vertalen de verwachtingen van Business naar IT. En terug. We geven neutraal advies in tools en software, en kiezen zelden voor het duurste.

Wegwijs in Agencies en Freelancers

Wegwijs in Agencies en Freelancers

Werk met de allerbesten op elk onderdeel. Gebruik ons netwerk van onafhankelijke specialisten en gespecialiseerde agentschappen.

services
Bedrijven starten teveel onsamenhangende digitale projecten. Wanneer dit duidelijk wordt dan moeten ze durven terugkomen tot de essentie. Een implosie dus. Een supernova. Vanuit de essentie kan het bedrijf terug een centrale positie innemen in haar markt of industrie.

filosofie
methode

Onze aanpak.

“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” S. Honda.

VISIE & STRATEGIE

We werken kort maar intensief aan een digitaal plan in lijn met de bedrijfsstrategie. We gaan zo snel mogelijk het plan testen in de markt.

OPVOLGING

De program manager stuurt in-house bij de klant de projecten aan. Wij coördineren uw agentschappen, freelancers, sales en marketing teams en andere departementen.

BOARD MEETING

Elk kwartaal rapporteren wij aan het management de resultaten van de prototypes en de impact op het team, de processen en de tools.

methode
Laten we praten over uw project. Koffietje?

Resultaat.

Bekijk onze case studies.
U vindt er onze cijfers en evaluaties door het management.

cases
SUPERNØVA is ontstaan vanuit de vraag naar ervaringsdeskundigen die uiteenlopende digitale expertises kunnen samenbrengen en toepassen op de strategie van het bedrijf.

Waarom samenwerken?

“It is the species that is most adaptable to change that survives.” C. Darwin

icon

Is er géén samenhangend digitaal plan tot transformatie?

icon

Raken uw mensen intern lost-in-translation? Ontstaat er hierdoor digital fatigue?

icon

Mist het management zakelijk resultaat uit de digitale investeringen?

icon

Verloopt de briefing en aansturing van agentschappen en freelancers moeizaam?

icon

Staan de initiatieven los van elkaar komende van diverse agentschappen/experten?

Terug naar de essentie.

Terug naar de essentie.