Disclaimer

Deze voorwaarden hebben betrekking op uw gebruik van de website supernovabelgium.com. supernovabelgium.com is een website van SUPERNOVA BV, met maatschappelijke zetel te Gravin Adelahof 2 202, 8530 Harelbeke, België, ondernemingsnummer 0845.863.259.

 

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden opgevat als advies op maat. Hoewel bij het ontwikkelen van de inhoud van de website grote zorg is besteed, kan de volledigheid en juistheid van de informatie niet worden gegarandeerd.

Deze voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze voorwaarden. Het verdient aanbeveling deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen en / of updates.

Voor zover wettelijk toegestaan, inclusief in geval van ernstige fout (‘grove fout’), is SUPERNOVA BV niet aansprakelijk met betrekking tot schade die voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van deze website. SUPERNOVA BV is niet aansprakelijk voor enige indirecte en / of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winstderving, verlies van gegevens, verlies van goodwill en verlies van kansen.

Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze website zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de territoriaal bevoegde rechtbanken voor Gent, België.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van de website is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van onze website lezen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor intern zakelijk gebruik. Waar materiaal aan u beschikbaar wordt gesteld om te downloaden of per e-mail, hebt u het recht om dit materiaal te downloaden en te kopiëren en dit materiaal gratis aan derden te verstrekken, op voorwaarde dat het materiaal op geen enkele manier wordt gewijzigd. Voor specifieke materialen kunnen specifieke rechten zijn verleend. Dit wordt aangegeven in het betreffende materiaal.

top_cover_menu