15 december 2020 supernova

8. Hoe gebruikt SUPERNØVA mijn gegevens voor reclame?

8.1 Advertentieformaten en -kanalen
Tot de door SUPERNØVA en advertentiepartners van SUPERNØVA gebruikte advertentieformaten behoren presentaties op SUPERNØVA (in verband met de onsite- en in-app-verbetering), advertenties in sociale netwerken (bijv. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) en advertentieruimte, die via de door SUPERNØVA gebruikte online-reclamenetwerken zoals DoubleClick by Google worden doorgegeven.
SUPERNØVA verkoopt geen persoonlijke gegevens. Als onze advertentiepartners bij SUPERNØVA Marketing Services GmbH een SUPERNØVA advertentieformaat boeken, ontvangen zij zonder uw uitdrukkelijke akkoordverklaring geen gegevens, waarmee zij met u in contact kunnen treden of waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Onze advertentieklanten ontvangen van ons slechts anonieme, gecodeerde rapporten met informatie over de effectiviteit en reikwijdte van de door ons uitgevoerde reclameactiviteiten. Deze rapporten zijn gebaseerd op de zelf door SUPERNØVA verzamelde gegevens. Deels houden zij ook rekening met samenvattende rapporten, die wij van onze advertentiepartners en sociale netwerken ontvangen. Uit deze rapporten kan bijvoorbeeld worden achterhaald hoe onze advertentieactiviteiten van invloed op de verkopen bij de verschillende klantengroepen waren.
8.2 Informatie die wij voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken
Voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken wij onze eigen informatie die wij uit de gegevensanalyse van het gebruiks- en koopgedrag van onze gebruikers en klanten halen, net als uit ons marktonderzoek voor het segmenteren van gebruikers, die wij op de door SUPERNØVA verzamelde gebruikersgegevens toepassen. Daarbij houden wij in het bijzonder rekening met gecodeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde aankoopgegevens, zoekpatronen, interessegegevens en demografische profielgegevens, evenals apparaat- en toegangsgegevens.
Onze advertentiepartners hebben ook de mogelijkheid ons aanvullende eigen gegevens voor de segmentering van gebruikers ter beschikking te stellen, die door de advertentiepartners zelf zijn verzameld. De advertentiepartners zijn ten opzichte van SUPERNØVA verplicht, uitsluitend samengevoegde, gecodeerde c.q. voor SUPERNØVA anonieme gegevens over te dragen, zodat wij de gegevens niet aan een bepaalde persoon, vooral niet aan een bepaalde gebruiker van de SUPERNØVA website, kunnen koppelen. Bij sommige doelgroepen gebeurt de indeling in doelgroepen op grond van het surfgedrag van de gebruikers. Dat is het geval als de advertenties alleen aan gebruikers gepresenteerd worden, die in de afgelopen tijd een bepaalde website bezocht of naar bepaalde inhoud gezocht hebben.
8.3 Hoe gebruiken wij deze informatie voor online-reclame in de SUPERNØVA website en in andere diensten van SUPERNØVA
Wij gebruiken de bovengenoemde informatie in verband met de onsite-verbetering, om u relevante adviezen en inhoud te tonen, wanneer u op zoek bent naar producten, uw feed opent of een servicerubriek bezoekt. De onsite- en in-app-verbetering is gebaseerd op cookies en vergelijkbare identificatietechnologieën voor het onder een pseudoniem verzamelen van apparaat- en toegangsgegevens. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar zijn bedoeld voor een gepseudonimiseerde analyse van uw gebruik. Uw gegevens worden op geen enkel moment en geen enkele wijze met andere bij ons over u als persoon opgeslagen persoonsgegevens samengevoegd. Met deze technologie kunnen wij u producten en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud is gebaseerd op de apparaat- en toegangsgegevens.
Indien u de onsite-verbetering niet hoeft, kunt u deze functie op ieder moment uitschakelen:
  • Bij andere diensten moet u daarvoor de webanalyse. Houd er rekening mee dat de gegevens die voor de onsite-verbetering worden gebruikt ook voor andere doelen nodig kunnen zijn (inclusief de beschikbaarheid van onze diensten). Het verzamelen van de daarvoor gebruikte gegevens wordt bij de uitschakeling niet beëindigd. Echter de aan u gepresenteerde advertenties zullen dan niet meer gepersonaliseerd zijn.
8.4 In sociale netwerken
Wanneer wij reclame via de reclameformaten van sociale netwerken (bijv. YouTube, Facebook, Instagram) uitvoeren, hebben wij de mogelijkheid, informatie over de gebruikers van de diensten van SUPERNØVA (bijv. apparaat- en toegangsgegevens zoals advertentie- en cookie-ID’s, e-mailadressen), waarvan wij vermoeden dat deze tot de doelgroep van een advertentiepartner behoren c.q. deze bepaalde kenmerken vertonen (bijv. leeftijdsgroep, regio, interesses), in gecodeerde vorm aan het betreffende sociale netwerk door te geven.
Het betreffende sociale netwerk zal dan – ofwel in onze opdracht als opdrachtverwerker of met de akkoordverklaring van de betreffende gebruiker – de door ons overgedragen gegevens decoderen en de gebruiker (tenminste als deze lid van het betreffende sociale netwerk is) in verband met de bestaande verhoudingen met het betreffende sociale netwerk, de door ons geboekte advertenties tonen.
Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om u via sociale netwerken gepersonaliseerde advertenties te tonen, kunnen u het doorgeven van uw gegevens uitschakelen:
  • Bij andere diensten moet u daarvoor de webanalyse uitschakelen.
Wanneer u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens aan sociale netwerken worden doorgegeven, kunt u deze akkoordverklaring op ieder moment herroepen.
Misschien heeft u zelfs de mogelijkheid het gebruik van uw gegevens voor gepersonaliseerde reclame door de door u gebruikte sociale netwerken rechtstreeks bij de betreffende aanbieders uit te schakelen. Voor meer informatie kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot de aanbieders.
Facebook (Facebook, Instagram):
Google (Google-reclamenetwerk, YouTube, Google-zoekfunctie):
8.5 Op advertentieruimtes, die via online-reclamenetwerken overgedragen worden (retargeting)
Advertentiepartners die een online-reclamenetwerk exploiteren, kunnen in de SUPERNØVA website en in apps van andere aanbieders cookies en vergelijkbare technologieën voor een gepseudonimiseerde registratie van uw gebruiksgedrag aan de hand van apparaat- en toegangsgegevens toepassen. Deze advertentiepartners gebruiken de verzamelde gegevens om te achterhalen met welke waarschijnlijkheid zij bij de door ons aangesproken doelgroepen horen en houden daar rekening mee bij de keuze van de advertentieruimte die via hun online-reclamenetwerk wordt overgedragen. Deze standaard-internettechnologie wordt als retargeting aangeduid. Retargeting biedt ons de mogelijkheid om te schakelen tussen advertenties die voor u zo relevant mogelijk zijn, en om de efficiëntie en reikwijdte van het reclamemiddel te meten, maar ook om de afrekeningen van onze reclamepartners voor geschakelde campagnes te controleren.
Meer informatie ontvangt u van de exploitanten van de betreffende advertentieruimtes en de met de overdracht belaste online-reclamenetwerken. Een overzicht van de advertentiepartners en aanwijzingen voor het uitschakelen vindt u onder „Verwijzingen naar afzonderlijke websites“.
U kunt de verwerking van uw gegevens in verband met retargeting op ieder moment uitschakelen:
  • In andere diensten moet u hiervoor de gebruiksanalyse uitschakelen (link naar cookie policy SUPERNØVA)
  • Voor andere websites en apps kunt u de retargeting door deelnemende online-reclamenetwerken ook op de deactiveringspagina van de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) uitschakelen: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.
Houd er rekening mee dat de voor retargeting gebruikte gegevens ook voor andere doelen nodig kunnen zijn (inclusief de beschikbaarheid van onze diensten). Het verzamelen van de daarvoor gebruikte gegevens wordt bij de uitschakeling niet beëindigd. Echter de aan u gepresenteerde advertenties zullen dan niet gepersonaliseerd zijn