15 december 2020 supernova

4. Informatie over websites

4.1 Aanbieders
De betreffende verantwoordelijke aanbieder van de dienst kunt u in het colofon van de betreffende website vinden.
4.2 Welke gegevens worden verzameld?
Wij verzamelen in principe alle gegevens die u ons rechtstreeks via onze diensten doorgeeft.
Apparaat- en toegangsgegevens
Bij iedere toegang tot onze servers en databanken ontstaan apparaat- en toegangsgegevens, die in zogenaamde serverlogbestanden worden vastgelegd. Het daarin opgenomen IP-adres wordt aan het einde van de betreffende sessie kortstondig geanonimiseerd, zodra de opslag voor de beschikbaarheid van de functies van de betreffende website niet meer nodig is.
Indien beschikbaar en op uw apparaat ingeschakeld, verzamelen wij ook een apparaatspecifieke code (bijv. een zogenaamde „reclame-ID“ als u een Android-apparaat gebruikt c.q. „Ad-ID“ als u een Apple-apparaat gebruikt). Deze apparaatcode wordt door de fabrikant van uw besturingssysteem aan uw apparaat toegewezen en kan door websites en apps uitgelezen en gebruikt worden om u inhoud op basis van uw gebruiksgewoonten te presenteren. Wanneer u dat niet wilt, kunt u dat op elk moment in uw browserinstellingen of systeeminstellingen van uw apparaat uitschakelen.
Social Plug-ins
Onze diensten kunnen social plug-ins („Plug-ins“) van verschillende sociale netwerken bevatten. Met behulp van deze plug-ins kunt u inhoud bijvoorbeeld delen of producten bij anderen aanbevelen. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld en versturen daarom geen gegevens. U kunt de plug-ins activeren door op de betreffende knop (bijv. „Social Media activeren“) te klikken. De plug-ins kunnen met een klik ook weer uitgeschakeld worden. Als de plug-ins geactiveerd zijn, bouwt uw webbrowser een directe verbinding op met de webservers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-ins wordt door het sociale netwerk rechtstreeks aan uw webbrowser overgedragen en van deze browser in onze website opgenomen. Door de koppeling van de plug-ins krijgt het sociale netwerk de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website heeft geopend en kan zo uw apparaat- en toegangsgegevens verzamelen. Wanneer u bent ingelogd bij het sociale netwerk, dan kan deze het bezoek tevens aan uw account bij het betreffende sociale netwerk koppelen. Wanneer u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op de aanbieder de “Vind ik leuk”-knop aan te klikken of commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan het sociale netwerk overgedragen en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken evenals als uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van het betreffende netwerk c.q. de websites. Ook wanneer u niet bij het sociale netwerk bent aangemeld, kunnen door websites met geactiveerde social plug-ins gegevens naar de netwerken worden verzonden. Door een geactiveerde plug-in wordt er telkens als de website wordt geopend een cookie met een ID geplaatst. Omdat uw webbrowser deze cookie bij iedere verbinding met een server ongevraagd meestuurt, kan het sociale netwerk daarmee in principe een profiel aanmaken, waarin is opgenomen welke websites de bij de ID behorende gebruiker heeft geopend. En meestal is het dan ook mogelijke deze code later – zoals bij de volgende aanmelding bij het sociale netwerk – weer aan een persoon te koppelen.
Personalisering
In onze diensten worden de bij het gebruik ontstane apparaat- en toegangsgegevens uit de gebruiksanalyse gebruikt voor de personalisering. Al naargelang de soort dienst worden hiervoor de normale tracking-technologieën met behulp van tracking-pixels en identificeringscookies of vergelijkbare ID’s gebruikt (de zogenaamde tagging). Bovendien kunnen op deze manier ook onze advertentiepartners uw apparaat- en toegangsgegevens verzamelen, en ons tijdens uw gebruik van onze diensten informatie over uw interesses en demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, regio) ter beschikking stellen. Zo kunnen wij u advertenties en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud bij uw interesses past. Het is daarbij onze bedoeling ons aanbod voor u aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en u advertenties te tonen, die aan uw interesses voldoen. Natuurlijk kunt u ook dan de complete inhoud en alle functies gebruiken. Deze onsite-verbetering biedt ons echter de mogelijkheid, u eerst de inhoud en functies te tonen die voor u relevanter zijn. De onsite-verbetering gebeurt automatisch door onze systemen, omdat deze herkennen dat gebruikers de producten en inhoud uit bepaalde categorieën vaker hebben geopend.
Indien u de onsite-verbetering niet hoeft, kunt u deze functie op ieder moment uitschakelen:
  • Indien u de onsite-verbetering niet hoeft, kunt u deze functie op ieder moment uitschakelen:
  • Bij andere diensten moet u daarvoor de webanalyse uitschakelen.
Informatie over website-cookies
Onze websites gebruiken cookies. Voor een bezoek aan onze websites is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij wijzen u er echter op dat onze websites slechts beperkte functies kunnen hebben wanneer u de cookies niet accepteert. In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u daarmee akkoord bent.
De door onze websites gebruikte cookies kunnen afkomstig zijn van ons of van onze advertentiepartners. Wanneer u alleen onze cookies, maar geen cookies van onze advertentiepartners wilt accepteren, kunt u een bijbehorende instelling kiezen. Meestal wordt in de menubalk van uw webbrowser via de help-functie weergegeven, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Wij raden u aan om u bij een gemeenschappelijk gebruik van computers, die zo zijn ingesteld dat u cookies en flash cookies accepteert, na beëindiging van het gebruik van onze website altijd volledig af te melden.
Voor onze diensten worden drie soorten cookies gebruikt:
  • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor een optimale navigatie en bediening van de website. De noodzakelijke cookies dienen ook voor de opslag van bepaalde invoeren en instellingen, die u heeft uitgevoerd, zodat u deze niet telkens weer hoeft te herhalen, en ze zijn nodig om de inhoud op uw individuele interesses af te stemmen. Zonder noodzakelijke cookies kan de website niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
  • Statistische cookies: deze cookies verzamelen apparaat- en toegangsgegevens om het gebruik van onze websites te analyseren, zoals welke delen van de website worden gebruikt (het zogenaamde zoekgedrag), hoe snel de inhoud wordt geladen en of er fouten optreden. Deze cookies ontvangen alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie en worden alleen gebruikt om onze website te verbeteren, om uit te vinden wat onze gebruikers interesseert, en om te meten hoe effectief onze reclame is. Statistische cookies kunnen geblokkeerd worden zonder dat de navigatie en bediening van de website daardoor beïnvloed worden.
  • Marketing-cookies („Tracking-cookies“): Deze cookies bevatten identificatoren en verzamelde apparaat- en toegangsgegevens, om gepersonaliseerde advertenties op de website op uw individuele interesses af te stemmen. Ook onze advertentiepartners, die online-reclamenetwerken exploiteren, verzamelen via onze websites apparaat- en toegangsgegevens. Zo kunnen wij u ook op andere websites en in apps van andere aanbieders gepersonaliseerde advertenties tonen, die bij uw interesses passen (het zogenaamde retargeting). Marketing-cookies kunnen geblokkeerd worden zonder dat de navigatie en bediening van de website daardoor beïnvloed worden. Eventueel kan er dan echter geen personalisering plaatsvinden.
4.3 Online-reclame/retargeting
Onze websites en apps krijgen cookies en vergelijkbare tracking-technologieën van advertentiepartners, die een online-reclamenetwerk exploiteren. Op deze manier krijgen onze advertentiepartners de mogelijkheid, uw apparaat- en toegangsgegevens te verzamelen en u op andere websites en in apps, ook van andere aanbieders, gepersonaliseerde advertenties te tonen, die op uw individuele interesses zijn afgestemd.
U kunt de verwerking van uw gegevens in verband met retargeting op ieder moment uitschakelen:
  • In andere diensten moet u hiervoor de gebruiksanalyse uitschakelen: https://supernovabelgium.com/cookie-policy/
  • Voor andere websites en apps kunt u de retargeting door deelnemende online-reclamenetwerken ook op de deactiveringspagina van de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) uitschakelen: https://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren.
    • Let op: Als u er voor kiest om Online behavioural advertising uit te zetten betekent dat niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt op het internet. Het zorgt er alleen voor dat de online advertenties die u ziet niet aangepast zijn aan uw vermoedelijke interesses of voorkeuren op de web browser die u gebruikt.