15 december 2020 supernova

3. Gepersonaliseerde diensten

3.1 Wat zijn gepersonaliseerde diensten?
Met gepersonaliseerde diensten kunnen wij u betere, praktischere en veiligere diensten aanbieden. Wij gebruiken daarvoor de gegevens die wij van uw persoon hebben opgeslagen, om op uw behoeften en interesses in te spelen. Uit dat oogpunt kunnen wij u relevante inhoud aanbieden, die beter tegemoet komt aan uw behoeften en interesses. Natuurlijk heeft u altijd toegang tot de volledige inhoud. Door de personalisering ziet u de voor u relevante inhoud echter eerder of de inhoud wordt alleen aan u gepresenteerd (bijv. in de vorm van individuele productaanbevelingen).
3.2 Welke gegevens worden voor de personalisering gebruikt?
De keuze van gepersonaliseerde inhoud gebeurt in principe op grond van alle gegevens.
Indien apparaat- en toegangsgegevens worden gebruikt worden deze voor de betreffende personalisering alleen gepseudonimiseerd voor de gehele gebruiksduur gebruikt.
Worden niet gebruikt:
  • kredietwaardigheidsgegevens
  • sollicitaties
  • berichten (bijv. van de klantenservice)
3.3 Uw keuzemogelijkheden
In uw email preference center kunt u de meeste gegevens die wij hebben opgeslagen, te allen tijde inzien. Zo nodig kunt u deze gegevens daar ook bewerken en op die manier de personalisering beïnvloeden, bijvoorbeeld door het noteren van uw voorkeuren.
Indien de personalisering op apparaat- en toegangsgegevens berust, kunt u het verzamelen van deze gegevens verhinderen door het verzamelen van deze gegevens via de tracking-tools te deactiveren. Houd er echter rekening mee dat u dan minder of geen gepersonaliseerde inhoud en diensten ontvangt. Houd er rekening mee dat de voor de gepersonaliseerde diensten gebruikte gegevens ook voor andere doelen nodig kunnen zijn (inclusief de beschikbaarheid van onze diensten). Het verzamelen van de daarvoor gebruikte gegevens wordt bij de uitschakeling niet beëindigd. Echter de aan u gepresenteerde advertenties zullen dan niet gepersonaliseerd zijn.