15 december 2020 supernova

10. Welke privacyrechten heb ik?

MEER
Belangrijke aanwijzingen:
  • Om te garanderen, dat uw gegevens bij verzoeken om informatie niet aan derden worden doorgegeven, verzoeken wij u om bij uw verzoek per e-mail of per post een geldig identiteitsbewijs bij te voegen.
  • Wanneer u een akkoordverklaring voor de verwerking van uw gegevens heeft afgegeven, kunt u deze op ieder moment weer herroepen. Het herroepen heeft geen gevolgen voor de toelaatbaarheid van de door uw herroeping uitgevoerde verwerking van uw gegevens.
  • De verwerking van uw gegevens voor doelen zoals reclame, inclusief direct marketing (ook in de vorm van gegevensanalyses) kunt u op ieder moment zonder opgaaf van reden herroepen.
  • Wanneer wij de verwerking van uw gegevens van een belangenafweging conform artikel 6 lid 1 letter f van de AVG laten afhangen (bijv. de melding van kredietwaardigheidsgegevens aan een extern bureau voor kredietregistratie), kunt u de verwerking herroepen. Bij het indienen van een herroeping verzoeken wij u om de reden aan te geven waarom wij uw gegevens niet mogen verwerken. Als sprake is van een gefundeerde herroeping controleren wij de situatie en zullen ofwel de verwerking staken c.q. aanpassen, of u onze verplichte redenen doorgeven, op grond waarvan wij de verwerking mogen voortzetten.